DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE IR

LATVIJOJE BEI ESTIJOJE


Pateikiame du tekstus, rengtus projektui "Dainų švenčių tradicija ir simbolizmas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje", kuris 2002 m. rugsėjo 1-ąją buvo pristatytas UNESCO kaip kandidatūra žodinio ir nematerialaus pasaulio paveldo šedevrų sąrašui papildyti.
Pirmasis tekstas, informacinis ir paruošiamasis, apima tik Lietuvą ir buvo panaudotas rengiant bendrą trijų Baltijos valstybių projektą. Jis pateikiamas lietuvių kalba.
Antrasis tekstas anglų kalba - tai visas projektas, įteiktas UNESCO.
Tikimės, kad pateikiami tekstai jums atskleis esminius dalykus ir pateiks konkrečios informacijos apie Dainų šventę visose trijose Baltijos šalyse.


Song festivals in Lithuania

Latvia and Estonia


Here, we present to You two documents, prepared for project "Tradition and symbolism of Song festivals in Lithuania, Latvia and Estonia". This project was presented to UNESCO in September 1, 2002.
The first one, includes only events in Lithuania and used for preparing common document for all three Baltic states. This document is in Lithuanian.
The second document, in English is whole project, delivered to UNESCO.