Pasaulio lietuvių dainų šventės

ženklas - gyvybės medis


Medį sudaro šaknys, kamienas su laja ir viršūnė. Šaknys - tai praeitis, užuomazga, iš kurios jis gimė, iš kurios sudygo. Drūtas kamienas ir vešli laja - tai dabartis, tvirtybė ir atkaklumas, vedantis į tikslą, tai klestėjimas, išlapojęs, sužydęs, vaisius subrandinęs gyvenimas. Na, o viršūnė - visad prieš akis rusenanti, liepsnojanti viltis, tarsi pati Saulė, į kurią gyvenimo medis iš visų jėgų stiebiasi. Tarsi daina, užgimusi širdies gelmėse, išaugusi, pakilusi, suėmusi savin visą kraujo karštį, visą plaučių dvasią ir pratrūkusi gerklėje laisvėn. Žemė, iš kurios mūsų Medis semiasi gyvybės ir į kurią stovi tvirtai įsirėmęs, - tai Lietuva. O paukštis viršūnėje - pragydusi laisva lietuvių dvasia, prasiveržusi pro kasdienybės rūpesčius ir susiliejusi į vieną šventą dainą - Dainų šventę. Pasaulio lietuvių dainų šventę skiriame Lietuvos valstybės - karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms paminėti. Dainų šventės tema - MES.


 

The sign of the world Lithuanian

song festival is a tree of life


The tree consists of the following three parts or levels: A sentence is a trunk with branchesand the of the tree. Tree roots are the past, the rudiment which delivered it, a seed that sprouted it.
The strong trunk and lush crown means present, fortitude, prosperity, life. It's a persistence and straight way to endeavour goals. The top of the tree symbolizes the hope which is shining like the Sun and the tree climbs to it with all its force. The land feeds the tree roots and gives the life. This land is Lithuania. The bird on the top of the tree means the song of free Lithuanian spirit burst through all trivial works and troubles then it converges into the one holy song - Song festival.