Didžioji kultūros savaitė

 
The great week of the culture

BIRŽELIO

30

JUNE

19.00 Lietuvos tautinio kostiumo kolekcijos pristatymas Pramogų centre.
Bus demonstruojami rekonstruoti XIX-XX a. Lietuvos etnografinių regionų drabužiai ir tautiniais motyvais sukurti šiuolaikiniai dizainerių darbai. Programos vadovė Teresė Jurkuvienė

19.00 Lithuanian Folk Costume Collection Presentation at the Entertainment Centre
Featuring reconstructed Lithuanian national costumes from the 19th and 20th centuries representing different etnographic regions of Lithuania as well as contemporary designer clothes based on the folk motives. Programme Director Teresė Jurkuvienė

LIEPOS

1

JULY

17.00 Lietuvos tautinio kostiumo kolekcijos pristatymas Forum palace (papildomas renginys)
20.00 Kartų vakaras Vingio parke.
Miuziklas VELNIO NUOTAKA (premjera).
Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dainininkai, muzikantai, aktoriai. Programos meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius.

17.00 Lithuanian Folk Costume Collection Presentation at the Forum Palace (supplementary event)
20.00 Generation Evening in Vingis Park.
The musical VELNIO NUOTAKA (The Devil's Brige) (Premiere).
Featuring the Lithuanian State Symphony Orchestra, singers, musicians, actors. Artistic Director and Principal Conductor Gintaras Rinkevičius

LIEPOS

2

JULY

22.00 Vidmanto Bartulio kūrinio MŪSŲ LIETUVA premjera Katedros aikštėje.
Dalyvauja Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai, roko grupės, pučiamųjų orkestrai.
Meno vadovas Petras Bingelis

22.00 The premiere of Vidmantas Bartulis' work MŪSŲ LIETUVA (Our Lithuania) in the Cathedral Square.
Featuring the Lithuanian National Symphony Orchestra, Kaunas State Choir, soloists, rock bands, brass orchestras. Artistic Director Petras Bingelis

LIEPOS

3

JULY

13.00 Pasaulio Lietuvių dainų šventės pradžios paskelbimas S.Daukanto aikštėje
14.00 Folkloro diena SLAUNA MŪSŲ GIMINĖLĖ Sereikiškių parke ir pilių teritorijoje
Dalyvauja visų Lietuvos etnografinių regionų ir užsienio lietuvių folkloro ansambliai, dainininkai ir muzikantai, tradicinių amatų meistrai
Programos vadovė Vida Šatkauskienė


16.00 Liaudies meno parodos atidarymas ARKOS galerijoje
Parodos kuratorė Alė Počiulpaitė

13.00 The Opening of the World Lithuanian Song Festival in Daukantas Square.
14.00 Folklore Day SLAUNA MŪSŲ GIMINĖLĖ (Our Great Family) in Sereikiškės Park and the castle area.
Featuring Lithuanian folklore ensembles from all the ethnic regions of Lithuania and foreign ensembles, singers, musicians, masters of traditional crafts. Programme Director Vida Šatkauskienė.
16.00 The opening of a folk art exhibition in ARKA gallery.
Exhibition Co-ordinator Alė Počiulpaitė

LIEPOS

4

JULY

18.00 Kanklių ansamblių popietė SKAMBĖKITE, KANKLĖS Petro Skargos kieme
Programos vadovė Lina Naikelienė
21.30 Ansamblių vakaras VIRSMO SPALVOS
Kalnų parke

Dalyvauja dainų ir šokių ansambliai, liaudies instrumentų orkestrai, kaimiškos muzikos kapelos.
Vyriausieji vadovai ir režisieriai Saulius Prusevičius ir Vytautas Buterlevičius

18.00 Kanklės Ensemble Afternoon SKAMBĖKITE KANKLĖS (Let Kanklės Play) in Petras Skarga Courtyard.
Programme Director Lina Naikelienė
21.30 Ensemble Evening VIRSMO SPALVOS (Colours of Change) in Kalnų Park.
Featuring song and dance ensembles, folk instrument orchestras and cappellas.
Programme Director and Editor Saulius Prusevičius and Vytautas Buterlevičius

LIEPOS

5

JULY

Pučiamųjų orkestrų paradas VARIO AUDRA
16.00 Vilniaus Katedros aikštėje
Programos vadovas ir vyriausiasis dirigentas Justinas Jonušas
18.00 Vilniaus Rotušės aikštėje
Programos vadovas ir vyriausiasis dirigentas Remigijus Vilys
21.00 Šokių diena GYVYBĖS ŽALIAS MEDIS Žalgirio stadione.
Dalyvauja visų amžiaus grupių Lietuvos ir užsienio lietuvių šokėjai. Programos vadovė Laimutė Kisielienė

Brass Orchestra Parade VARIO AUDRA (Brass Storm):
16.00 Cathedral Square in Vilnius.
Programme Director and Principal Conductor Justinas Jonušas
18.00 Town Hall Square.
Programme Director and Principal Conductor Remigijus Vilys
21.00 Dance Day GYVYBĖS ŽALIAS MEDIS (The Green Tree of Life) in Žalgiris Stadium.
Featuring Lithuanian and foreign dancers of all ages. Programme Director Laimutė Kisielienė

LIEPOS

6

JULY

15.00 Visų šventės dalyvių eitynės- manifestacija iš Katedros aikštės į Vingio parką
19.30 Dainų diena KARŪNA TĖVYNEI Vingio parke.
Dalyvauja vyrų, moterų, vaikų, mišrūs chorai, pučiamųjų instrumentų orkestrai, aktoriai, užsienio lietuvių chorai.
Kūrybinės grupės vadovas Alfonsas Vildžiūnas

15.00 Parade of all the festival participants from the Cathedral Square to Vingis Park.
19.30 Song Day KARŪNA TĖVYNEI (Crown for the Motherhood) in Vingis Park.
Featuring male, female, child and mixed choirs, brass and wind orchestras, actors and foreign Lithuanian choirs. Creative Team Leader Alfonsas Vildžiūnas

Nuo birželio 29 d. iki liepos 6 d. Lietuvos liaudies kultūros centro didžiojoje salėje veiks dainos klubas.

Birželio 30- liepos 5 dienomis Mokytojų namų kiemelyje įsikurs mėgėjų teatro svetainė.

Pastaba: programa gali keistis
žiūrėkite Dainų šventės tinklalapį
dainusvente.llkc.lt
arba www.llkc.lt/ds

From the 29th of June to the 6th of July the Lithuanian Folk Culture Centre will host the Song Club.

From the 30th of June to the 5th of July an amateur theatre parlour will be set up in the courtyard of Teachers' House.
Note: the program can be changed
Check the Web page of Song Festival: dainusvente.llkc.lt
or www.llkc.lt/ds