Informacija


Information

Tinklalapis

WWW Page


Lietuvos liaudies kultūros centras:
http://www.llkc.lt

Pasaulio lietuvių dainų šventė:
http://www.llkc.lt/ds
http://dainusvente.llkc.ltLithuanian Folk Culture Centre:
http://www.llkc.lt

World Lithuanian Song Festival:
http://www.llkc.lt/ds
http://dainusvente.llkc.lt


Bilietai

Tickets

Vilniaus Planas

Vilnius Map

Dainų šventės būstinė

Festival Headquarters


Pasaulio lietuvių dainų šventės būstinė -- Barboros Radvilaitės g. 8, LT-2600 Vilnius, Lietuva
Faksas +370 5 212 40 33; +370 5 261 26 07; elektroninis paštas [email protected]; interneto svetainė www.llkc.lt

Repeticijos

Rehearsals


Repeticijų tvarkaraštis

Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai


Pasaulio lietuvių dainų šventės direktorius Juozas MIKUTAVIČIUS
tel. +370 5 261 11 90; +370 5 261 21 25; mob. +370 682 47567

TAUTINIO KOSTIUMO kolekcijos pristatymo kūrybinė grupė:

Teresė JURKUVIENĖ

Mokslinė vadovė

Tel. +370 5 261 35 53

Laisvė AŠMONAITIENĖ

Kolekcijos ir pristatymo rengėja

Tel. +370 5 261 35 53

Danutė KETURAKIENĖ

Kolekcijos ir pristatymo rengėja

Tel. +370 5 261 35 53

Vytenis PAULIUKAITIS

Režisierius

Tel. +370 686 57767

Vida ŠATKAUSKIENĖ

Muzikinės programos rengėja

Tel. +370 5 261 25 40

Inga KRIŠČIŪNIENĖ

Koordinatorė

Tel. +370 5 261 25 94

Renata MIKAILIONYTĖ

Vadybininkė

Tel. +370 698 12404


KARTŲ VAKARO ir miuziklo VELNIO NUOTAKA prodiuseris Gytis DAUGĖLA
Tel. +370 5 239 88 93; mob. +370 699 12101

Profesionaliosios akademinės muzikos vakaro MŪSŲ LIETUVA vadybininkas Marius BUDNIKAS
Tel. +370 5 263 14 22; mob. +370 699 85628

Folkloro dienos SLAUNA MŪSŲ GIMINĖLĖ kūrybinė grupė:

Vida ŠATKAUSKIENĖ

Vadovė

Tel. +370 5 261 25 40

Jūratė ŠEMETAITĖ

Vadovės pavaduotoja

Tel. +370 5 261 44 67

Audronė VAKARINIENĖ

Folkloro programų rengėja

Tel. +370 5 212 05 70

Loreta MUKAITĖ

Folkloro programų rengėja

Tel. +370 5 262 59 58

Roma KRAUJALIENĖ

Tradicinių amatų programos rengėja

Tel. +370 5 233 95 09

Audronė ERCMONAITĖ

Dailininkė

Tel. +370 5 279 93 54

Arūnas LUNYS

Direktorius

Tel. +370 5 262 59 58

Inga KRIŠČIŪNIENĖ

Programų koordinatorė

Tel. +370 5 261 25 94

Alė POČIULPAITĖ

Liaudies meno parodos koordinatorė

Tel. +370 5 261 35 53


Kanklių ansamblių popietės SKAMBĖKITE, KANKLĖS kūrybinė grupė:

Lina NAIKELIENĖ

Meno vadovė ir režisierė

Tel. +370 5 273 05 65

Genovaitė JUKNEVIČIENĖ

Programos koordinatorė

Tel. +370 5 261 45 09


Pučiamųjų orkestrų parado VARIO AUDRA koordinatorius Romualdas PETRAITIS
Tel. +370 5 261 25 30

Ansamblių vakaro VIRSMO SPALVOS kūrybinė grupė:

Vidas ALEKSANDRAVIČIUS

Vadovas

Tel. +370 5 213 98 61; mob. +370 699 13163

Saulius PRUSEVIČIUS

Vadovo pavaduotojas

Tel. +370 5 213 98 65; mob. +370 699 37602

Genovaitė JUKNEVIČIENĖ

Vadovo pavaduotoja

Tel. +370 5 261 45 09

Vidas DRĖGVA

Dailininkas

Tel. +370 5 260 34 46

Kęstutis BALTRŪNAS

Direktorius

Tel. +370 5 213 98 65; +370 5 213 98 59

Vytautas BUTERLEVIČIUS

Vyr. baletmeisteris

Tel. +370 5 213 98 77; mob. +370 698 08777


Šokių dienos GYVYBĖS ŽALIAS MEDIS kūrybinė grupė:

Laimutė KISIELIENĖ

Vadovė

Tel. +370 5 262 46 60

Snieguolė EINIKYTĖ

Vadovės pavaduotoja

Tel. +370 5 261 20 11; el paštas [email protected]

Vidas ALEKSANDRAVIČIUS

Muzikos vadovas

Tel. +370 5 213 98 61; mob. +370 699 13163

Vytatutas JUOZAPAITIS

Muzikos vadovas

Tel. +370 5 272 42 42; mob. +370 680 52028

Audrius MICKEVIČIUS

Dailininkas

Mob. tel. +370 685 85786

Vilija SUŽIEDĖLIENĖ

Užsienio lietuvių programos koordinatorė


21731 Palmetto Dunes#201
Estero, FL 33928
Tel. 239 949 1251; el paštas [email protected]

Gražina KASPARAVIČIŪTĖ

Direktorė

Tel. +370 5 261 47 06


Dainų dienos KARŪNA TĖVYNEI kūrybinė grupė:

Alfonsas VILDŽIŪNAS

Vadovas

Tel. +370 46 32 11 28; +370 46 41 05 76; mob. +370 698 19015

Raimondas KATINAS

Vadovo pavaduotojas

Tel. +370 5 244 90 87; mob. +370 686 96825

Regina MALECKAITĖ

Vadovo pavaduotoja

Tel. +370 5 215 16 79; mob. +370 685 54689

Aurelija ANDREJAUSKAITĖ

Vadovo pavaduotoja

Tel +370 5 261 25 30; 261 09 96; mob. +370 682 53854

Alvydas VIZGIRDA

Koncerto režisierius

Tel. +370 46 37 92 64; +370 46 41 05 63

Anatolijus KLAMENCOVAS

Dailininkas

Tel. +370 46 41 05 61

Darius POLIKAITIS

Užsienio lietuvių programos koordinatorius (Čikagoje)

Tel. +370 5 630 241 0074; Faksas 630 241 0075; el paštas [email protected]

Saulius LIAUSA

Direktorius

Tel. +370 5 261 09 96; +370 5 261 25 30; mob. +370 687 90109


Eitynių vadovas Leonidas ABARIS
Tel. +370 5 261 11 90

Eitynių režisierius Ramūnas ABUKEVIČIUS
Tel. +370 5 261 21 00

Organizacinės tarnybos


Užsienio lietuvių meno kolektyvų kuravimo Jūratė VILKELYTĖ
Tel. +370 5 262 28 71

Teatro kolektyvų kuravimo Irena MACIULEVIČIENĖ
Tel. +370 5 261 21 00

Apšvietimo ir įgarsinimo Gintautas KANKALIS
Tel. +370 687 80730

Transporto Vytautas KOMKA
Tel. +370 5 261 09 95; mob. +370 687 80731

Rajonų ir miestų delegacijų, vykstančių geležinkelio transportu ir autobusais Petras MARCINKEVIČIUS
Tel. +370 5 212 05 73

Dainų šventės dalyvių apgyvendinimo bendrabučiuose ir maitinimo Lilijana KAUŠAKYTĖ
Tel. +370 5 272 41 06

Savivaldybių delegacijų apgyvendinimo
Tadeušas GEČIS
Tel. +370 5 262 14 75
Stanislovas KILAS
Tel. +370 5 212 12 07

Bilietų platinimo Domas AUGUSTINAS
Tel. +370 5 239 88 93

Ryšių su visuomene Anatolijus LAPINSKAS
Tel. +370 5 244 97 14, +370 5 261 37 74